Nausicaä de la vallée du vent
1984
Kaze no tani no Naushika
Hayao Miyazaki , Tomoko Kida
Gorô Naya , Ichirô Nagai , Mîna Tominaga , Jôji Yanami , Yoshiko Sakakibara